Dnes je 26.02.2020 Meniny má Viktor
Slovensky English

Naše zameranie

Poslaním firmy ČOVDESIGN, spol. s r.o. je naďalej si udržiavať a posilňovať svoje vedúce postavenie v oblasti projektovania, intenzifikácie a optimalizácie technologických liniek, inžinierskej činnosti a projektového manažmentu v sektore vody na základe sústavného zdokonaľovania odbornosti, profesionality a manažérskych zručností. Tento prístup nám umožňuje ponúkať zákazníkom kvalitné a vysoko profesionálne služby v predmetnej oblasti pri integrácii technických možností a požiadaviek klienta. Technika analýzy zadaného problému, aplikované pracovné metódy a konzultačné i manažérske schopnosti našich odborníkov smerujú k cieľu, ktorý vždy máme na mysli pri návrhu príslušného riešenia zadaného problému: merateľná minimalizácia nákladov pri požadovanej účinnosti za každého prevádzkového stavu.

Cieľom firmy Čovdesign, spol. s.r.o. je neustále rozvíjať, skvalitňovať a permanentne zlepšovať integrovaný prístup pri odkanalizovaní, čistení odpadových vôd mestských i vidieckých sídiel a ich zásobovania vodou v súlade s národnými enviromentálnymi akčnými programami.

Našou filozofiou návrhu pri projektovaní diela je krédo: jednoduchšie, ekonomickejšie, flexibilnejšie a inovatívnejšie. Charakteristikou našej odozvy na požiadavky klienta je promptnosť a entusiazmus ich napĺňania. Navyše filozofia projektovania našej spoločnosti zahrňuje :

hľadanie jednoduchých, ale uskutočniteľných riešení projektovanie nielen v záujme investora(budúceho vlastníka diela), ale aj jeho prevádzkovateľa
zvyšovanie ďalšej kapacity diela cestou intenzifikácie, rekonštrukcie a optimalizácie technologických procesov ako aj prevádzky ČOV špecifikácia a návrh strojno-technologických zariadení zohľadňujúci nielen investičné náklady, ale aj ich životnosť a nároky na obsluhu
využívanie jestvujúcich zdrojov a infraštruktúry v maximálnej miere monitorovanie kvality, úspešnosti, ale i nedostatkov projektu aj po jeho ukončení

 

Výsledky aktivít firmy Čovdesign, s.r.o. je možné dokumentovať vyznačujúcimi sa vysokou mierou návratnosti, modernými, inovatívnymi i nízko nákladovými riešeniami, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s dlhodobou životnosťou diela.

 

Vytlačiť