Dnes je 26.02.2020 Meniny má Viktor
Slovensky English

Referencie

strana 1/1

ČOV Paralimni a Ayia Napa - Cyprus

ČOV Paralimni a Ayia  Napa - Cyprus

ČOV Paralimni a Ayia  Napa čistí odpadové vody z tíchto dvoch turistických centier na Cypre. Bola navrhovaná pre 120 000 EO vrátane rezidetných obyvateľov, turistov a ľudí pracujúcich v turizme. Celkový počet odpadových vôd pritekajúcich na ČOV je 28 000  m3/d počas hlavnej turistickej sezóny. Mimo sezóny 12 000 m3/d .  Priemerný ročný prietok je 20 000 m3/d . Hodnoty boli navrhované výhľadovo na rok 2010.

 
Realizácia 1996

ČOV Poprad - Matejovce

ČOV Poprad - Matejovce

Predmetom projektu ČOV Poprad - Matejovce bola dostavba jestvujúcej niekoľko rokov rozostavanej ČOV. Jednalo sa o dostavbu stavebne nedokončenej ČOV, ktorá nebola do času dostavby spustená do prevádzky. Dostavba jestvujúcej ČOV bola v súlade so súčasnými požiadavkami na čistiacu účinnosť ČOV takejto veľkosti ako aj s ohľadom na zmenené vstupné parametre pritekajúcich OV v kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľoch. ČOV bola projektovaná na 143 206 EO.

 
Realizácia 2007
 

ČOV Humenné

ČOV Humenné

Predmetom rozšírenia ČOV Humenné bolo dobudovanie novej ČOV Humenné, ktorá sa začala stavať v 80-tych rokoch minulého storočia, kde boli rozostavané nádrže nitrifikácie, dosadzovacie nádrže a dve vyhnívacie nádrže s uskladňovacou nádržou kalu. Hlavným dôvodom výstavby novej ČOV bolo, že stará existujúca ČOV Humenné bola v minulosti látkovo aj hydraulicky preťažená.

 
Realizácia 2008

ČOV Stará Ľubovňa

ČOV Stará Ľubovňa

Predmetom projektu bolo rozšírenie existujúcej ČOV pre mesto Stará Ľubovňa a priľahlé obce Nová Ľubovňa, Jakubany a Jarabina, čo predstavuje počet  cca 21 300 EO. Stavba bola odovzdaná do prevádzky v septembri roku 2012.

 
Realizácia 2012
 
 
strana 1/1