Dnes je 26.02.2020 Meniny má Viktor
Slovensky English

ČOV Humenné

Predmetom rozšírenia ČOV Humenné bolo dobudovanie novej ČOV Humenné, ktorá sa začala stavať v 80-tych rokoch minulého storočia, kde boli rozostavané nádrže nitrifikácie, dosadzovacie nádrže a dve vyhnívacie nádrže s uskladňovacou nádržou kalu. Hlavným dôvodom výstavby novej ČOV bolo, že stará existujúca ČOV Humenné bola v minulosti látkovo aj hydraulicky preťažená.

 

Projekt sa snažil v čo najväčšej miere využiť už existujúce objekty. Využitých bolo viac ako 90% rozostavaných objektov novej ČOV Humenné. K rozostavaným objektom ČOV boli novodobudované objekty hrubého a jemného predčistenia, vstupná ČS a kompletné kalové a plynové hospodárstvo. Technologická linka čistenia odpadových vôd je vybavená osvedčeným strojným vybavením. V projekte je uvažované s produkciou odpadovej vody na jedného obyvateľa v množstve 346 l.EO-1.d-1, kde sú zarátané balastné aj priemyselné vody. Množstvo privedeného organického znečistenia stanovené ako BSK5 zodpovedá 96 700 EO. Nová ČOV zodpovedá súčasným požiadavkám na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd z ČOV do recipientu Laborec pri súčasnom náraste pritekajúcich OV na ČOV.

ČOV bola dobudovaná pomocou finančných prostriedkov z fondu ISPA. Bola dobudovaná v roku 2008 a predstavuje najmodernejšiu čistiareň vo východnej časti našej republiky.

 

 

Fotogaléria

Lokalizácia

Vytlačiť