ČOV Humenné

ČOV Humenné

Predmetom rozšírenia ČOV Humenné bolo dobudovanie novej ČOV Humenné, ktorá sa začala stavať v 80-tych rokoch minulého storočia, kde boli rozostavané nádrže nitrifikácie, dosadzovacie nádrže a dve vyhnívacie nádrže s uskladňovacou nádržou kalu. Hlavným dôvodom výstavby novej ČOV bolo, že stará existujúca ČOV Humenné bola v minulosti látkovo aj hydraulicky preťažená.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.