ČOV Stará Ľubovňa

ČOV Stará Ľubovňa

Predmetom projektu bolo rozšírenie existujúcej ČOV pre mesto Stará Ľubovňa a priľahlé obce Nová Ľubovňa, Jakubany a Jarabina, čo predstavuje počet  cca 21 300 EO. Stavba bola odovzdaná do prevádzky v septembri roku 2012.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.